AMATA

4/806 Soi 32 Sahakorn Village Serithai 57, Buengkum Klongkum, Bangkok 10240 THAILAND